1 VIP-team voor hele zorgregio GGz Breburg

Ingezonden stuk
 
Het afgelopen half jaar is GGz Breburg op zoek gegaan naar een meer efficiënte inzet van het aanbod van VIP (Vroege Interventie bij een eerste Psychose). Het resultaat is dat beide VIP-teams hun krachten hebben gebundeld in één team voor de hele zorgregio. Het VIP-concept is waardevol gebleken voor mensen die voor het eerst in hun leven te maken krijgen met een psychose.