Aanmelden bij GGz Breburg

 
Ingezonden stuk

Per 1 januari 2014 is de wijze van aanmelden bij GGz Breburg veranderd.
De veranderingen gelden voor de Aanmelddienst van GGz Breburg in de regio Breda en Tilburg.
Uit een recente steekproef blijkt dat slechts een klein gedeelte van de verwijsbrieven voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen. Daarom brengen wij u nogmaals op de hoogte van de gestelde eisen.
Deze eisen zijn:
• Wij kunnen pas contact opnemen met de cliënt voor de telefonische screening nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen.
• In de verwijsbrief is uw AGB code vermeld.
• Ook staat in uw verwijsbrief uw vermoedelijke DSM IV diagnose.
• De verwijsbrief blijft een half jaar geldig na uitgifte.

Meer informatie en een standaardverwijsbrief vindt u op onze website via deze link.

De link naar de standaardverwijsbrief.