Anders aanmelden bij GGz Breburg per 1 januari 2014

 
Per 1 januari 2014 verandert de wijze van aanmelden bij GGz Breburg. Die veranderingen gelden voor de Aanmelddienst van GGz Breburg in de regio Breda en Tilburg.

Aanleiding: nieuwe eisen

Zoals u wellicht weet stelt de zorgverzekeraar nieuwe eisen over het aanmelden. Deze eisen zijn:
• Wij kunnen pas contact opnemen met de cliënt voor de telefonische screening, nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen.
• In de verwijsbrief is uw AGB code vermeld.
• Ook staat in uw verwijsbrief uw vermoedelijke DSM IV diagnose.
• De verwijsbrief blijft een half jaar geldig na uitgifte.
Meer informatie en een standaardverwijsbrief vindt u hier op onze website.