Cliëntenstop GGz Breburg voor Zilveren Kruis verzekerden per 12 september

Ingezonden stuk
 
Op dit moment blijkt dat de hoeveelheid zorg die door Zilveren Kruis bij GGz Breburg is ingekocht niet toereikend is om alle Zilveren Kruis verzekerden, die zich bij ons aanmelden in 2018, in zorg te nemen. GGz Breburg is daardoor tot onze grote spijt genoodzaakt om een cliëntenstop in te lassen voor cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en haar labels (Avero Achmea, De Friesland, FBTO, IAK, Interpolis, Pro Life Zorgverzekeringen en Zorgverzekeraar OZF). Er zijn echter bepaalde cliëntgroepen waarvoor deze maatregel niet geldt:

Wie kunnen er nog wel behandeld worden?

  •  Wij zullen altijd cliënten behandelen die spoedeisende zorg nodig hebben. Hieronder verstaan we crisisopvang en verdere behandeling na een crisis, cliënten die opgenomen moeten worden in de kliniek en zo nodig verdere behandeling na opname, en mensen met schizofrenie;
  • Cliënten die vóór 12 september 2018 bij ons zijn aangemeld en op de wachtlijst staan. 

Aanmeldingen voor cliënten die niet tot bovenstaande groepen behoren zullen in 2018 niet meer in behandeling genomen worden. Deze cliënten zullen dan ook direct doorverwezen worden naar Zilveren Kruis voor wachtlijstbemiddeling naar een andere zorgaanbieder. Cliënten dienen dan zelf contact op te nemen met Zilveren Kruis via deze website of telefonisch via 071-3640280.