Diverse centra van GGz Breburg verkorten wachtlijsten

 
Ingezonden stuk

Het Centrum Angst en Stemmingsstoornissen is verheugd u te kunnen melden dat zij er, door extra inzet van behandelaren en een efficiëntere werkwijze, in zijn geslaagd om de wachtlijst voor volwassenen terug te brengen van meer dan zes maanden naar gemiddeld vier tot zes weken. De verwachting is dat de wachttijd voor de zomerperiode verder zal dalen naar de gewenste een tot maximaal drie weken. Daarnaast worden er ook stappen gezet om de kwaliteit van de (voortgangs)rapportage aan u te verbeteren.

Voor de afdelingen Eetstoornissen en Bipolaire stoornissen is de wachttijd al teruggebracht naar een tot drie weken.

Voor de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen is de wachtlijst momenteel tien weken. Zij verwachten de wachtlijst voor de zomervakantie terug te kunnen brengen naar vier tot zes weken.
Deze prognose voor het verkorten van de wachtlijst geldt in eerste instantie voor de regio Breda. Binnen de regio Tilburg zullen er ook acties worden ondernomen om de wachtlijst terug te dringen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Graag wijzen we u nogmaals op de eisen die de zorgverzekeraar stelt aan verwijzing naar de specialistische GGZ:
- De verwijsbrief moet gericht zijn aan de GGZ
- Uw AGB code moet vermeld staan in de verwijsbrief
- De verwijsbrief dient een vermoedelijke DSM IV code te bevatten

Voor overleg kunt u zich wenden tot de aanmelddienst in Breda: 088-01 650 80.