Eerstelijnsverblijf (ELV) bedden

 
 
Er is nog veel onduidelijkheid over de ELV bedden. De LHV is in overleg met ZN, Actiz en VWS hoe we dit op kunnen lossen. In de regio is het Zorgnetwerk druk bezig om meer duidelijkheid te verschaffen.

Er moet een eenduidig beleid zijn en de LHV is niet voor extra formulieren/briefjes. De huisarts heeft vanuit de thuissituatie de verantwoordelijkheid om te ‘indiceren’ voor een ELV bed. In deze is de term ‘indiceren’ mogelijk ook verwarrend. Indiceren betekent hier niets anders dan vaststellen. Het afweginginstrument dat hiervoor gemaakt is, is een hulpmiddel, niet meer en niet minder.
Vanuit de ziekenhuis situatie is de medisch specialist/transferverpleegkundige verantwoordelijk voor de afweging naar een ELV bed. De huisarts moet hier niet tussen zitten, dat is ook zo landelijk afgesproken en staat in het afwegingsinstrument dat gemaakt is, zie ook de LHV website.
Op pagina 2 in het afwegingsinstrument in de bijlage staan de verantwoordelijkheden omschreven.

We hebben bij VGZ en CZ navraag gedaan waar in de regio de ELV bedden beschikbaar zijn:

Voor VGZ kunt u de bedden vinden op https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies (bij welke zorg Eerstelijnsverblijf invullen en daaronder de postcode)
Van CZ hebben we nog geen reactie gehad maar die verwachten we snel.

Verder is afgelopen week ik het Algemeen Bestuur van het Zorgnetwerk besloten om een app te laten ontwikkelen waarbij onder andere duidelijk moet zijn waar en hoeveel bedden er zijn die specifiek beschikbaar zijn voor onder andere Eerste Lijn Verblijf. De bedoeling is dat de app per 1 juli geïmplementeerd kan gaan worden.