Extra vergoeding vanuit de kring voor stagebegeleiding

 
Gegeven het feit dat het Kringbestuur het van cruciaal belang vindt dat de huisartsenpraktijken het aankomende ondersteunend personeel opleiden hopen we dat een extra financiële bijdrage – naast de bijdrage van de SSFH – u wellicht sneller over de streep trekt. Dit voorstel is besproken in de ledenraad eind 2017. Als u voldoet aan de randvoorwaarden komt u in aanmerking voor de periode van 2 jaar (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 voor een extra vergoeding van € 100 per maand).

Randvoorwaarden:

  • De praktijkhouder die de aanvraag indient is de opleider en is LHV lid. Hij heeft zijn contributies aan LHV en kring voldaan.
  • De praktijkhouder ontvangt ook een stage/praktijkvergoeding van SSFH.
  • De hoogte van de vergoeding bedraagt  € 100 per maand stageverlening en komt toe aan de praktijkhouder. De stagevergoeding is een extra vergoeding naast de SSFH vergoeding en het stagefonds VWS. Per praktijk kan men maximaal € 1200,- per jaar declareren. Grote groepspraktijken ontvangen maximaal € 3600,-.
  • De student is niet in dienst van de praktijkhouder.
  • De stageverlener biedt in de opleidingsweken minimaal 16 uur per week stage aan in de praktijk en zorgt voor adequate voorzieningen zoals een werkplek voor de student. Er is een stageovereenkomst afgesloten met het opleidingsinstituut.
  • Het is bedoeld als stimulering en men dient verplicht deel te nemen aan een enquête over de ervaringen met het leveren van stage. D.w.z. uitbetaling vind plaats nadat de enquête is ingevuld.
  • De regeling loopt 2 jaar nl. voor de jaren 2018 en 2019.

Onderstaand treft u het formulier aan. U kunt dit ingevuld retourneren aan c.jacobs@lhv.nl