GGD voegt teams Tuberculose samen op locatie Tilburg

 
 
Met ingang van maandag 6 februari 2017 werken alle medewerkers van het team Tuberculose van de GGD Hart voor Brabant vanuit één centrale locatie: de GGD-vestiging aan de Ringbaan West 225-227 in Tilburg. Door vanuit één locatie te werken, kunnen de werkzaamheden, zoals TBC-spreekuren en screeningen beter worden gepland en uitgevoerd.

Dat betekent dat er voor verwijzing, melding nieuwe patiënt, intercollegiaal overleg, etc. vanaf 6 februari verschillende patientenspreekuren worden georganiseerd op de centrale locatie Tilburg.

Activiteiten als BCG- en röntgenspreekuren (waarbij geen TBC-arts aanwezig is) vinden – behalve in Tilburg – ook plaats op andere locaties in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant.

De centrale locatie in Tilburg heeft een vast röntgentoestel, laboratorium en sputumkamers. De röntgenbus zetten we zoals gebruikelijk in bij de screening van immigranten, gedetineerden, asielzoekers en bij grote contactonderzoeken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Heuts, Coördinerend Medisch Technisch Medewerkster van de GGD Hart voor Brabant via telefoonnummer 088-3686451.