GGz Breburg voert verbeteringen door in ZorgDomein

Ingezonden stuk
 
GGz Breburg voert twee verbeteringen door in ZorgDomein. Ten eerste is het vanaf 11 november mogelijk om bij de verwijsbrief in ZorgDomein een bijlage mee te versturen naar GGz Breburg. Daarnaast wordt eind dit jaar het aantal zorgproducten van GGz Breburg in ZorgDomein flink verminderd door het samenvoegen van bestaande producten. Hierdoor wordt de keuze uit het aanbod van GGz Breburg overzichtelijker en duidelijker. Het zorgaanbod blijft hetzelfde, het wordt alleen anders ingedeeld en gepresenteerd in ZorgDomein.

Wij verwachten dat met deze twee aanpassingen het voor u als huisarts eenvoudiger is geworden om uw patiënt naar ons te verwijzen. Mocht u vragen hebben n.a.v. deze wijzigingen, dan kunt u uw vraag of opmerking e-mailen naar HelpdeskZorgApplicaties@ggzbreburg.nl.