Help mee en test de e-healthinstrumenten voor de pilot GGZ

 
Vanuit het platform basis GGZ Midden-Brabant (BGGZMB) is er een inhoudelijke werkgroep die zich oriënteert op e-health en triage instrumenten. Namens de huisartsen neem ik deel aan deze werkgroep. Binnen de werkgroep is afgesproken 10 huisartsen te benaderen om e-health instrumenten te testen. Inmiddels hebben we wat huisartsen bereid gevonden, maar zijn we nog op zoek naar enkele deelnemers.
Van meerdere leveranciers hebben we proef accounts gekregen. We hebben Telepsy en Mirro voornamelijk gevraagd voor het Triage instrument; (een digitaal instrument ter ondersteuning van de verwijzing naar het sociaal maatschappelijk domein, huisartsen zorg, GBGGZ of SGGZ. De verwijzingen kunnen gedaan worden door de huisarts, Jeugdarts en bedrijfsarts).


Minddistrict en New Health Collective met name voor het e-Health aanbod. Bij E-health moet je denken aan het digitaal doorlopen door de patiënt van een behandeling/ begeleiding, vaak gekoppeld aan een face to face behandeling of digitale begeleiding door de zorgverlener. Deze zorgverlener kan werkzaam zijn in het sociaal maatschappelijk domein, huisartsenzorg, GBGGZ, SGGZ. Ook kunnen er verschillende zorgverleners samenwerken rondom een patiënt.


In de bijlagen vinden jullie de inloggegevens voor de demo accounts. 
Let op het zijn demo accounts en de privacy is niet geborgd. Het verzoek is om fictieve patiëntgegevens in te voeren!

Ik wil je vragen naar zowel Minddistrict en New Health Collective te kijken en antwoord te geven op de volgende vragen: 
  1. Welke modules zijn wenselijk voor gebruik in de huisartsenpraktijk?
  2. Welke communicatiemogelijkheden vindt u gewenst? Denk hierbij aan feedback, chatmogelijkheden, video
  3. Op welke apparaten moet E-health beschikbaar zijn? PC, tablet, mobiele telefoon?
  4. Welke koppelingsmogelijkheden met backoffice zijn belangrijk, bijvoorbeeld  KIS,HIS?
  5. Moet de e-health op maat aangeboden kunnen worden per patiënt?
  6. Hoe vindt u in algemene zin het gebruik van Minddistrict?
  7. Hoe vindt u in algemene zin het gebruik van New Health Collective?
  8. Wat mist u in de toepassingen
  9. Heeft u nog overige opmerkingen?
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanne van Os, projectleider (06) 83 24 09 39 of met ondergetekende.


 Met vriendelijke groet,

 Jolanda Geelen