Herhaalde oproep installeren gratis secure e-mail

 
Het is een verplichting dat e-mail verkeer waarin patiëntgegevens worden uitgewisseld, op een veilige manier verloopt. Veel reguliere e-mailvoorzieningen kunnen niet of maar beperkt aan deze eisen voldoen. In onze regio bestaat ook de mogelijkheid om via veilige e-mail te kunnen communiceren. Het Zorgnetwerk Midden-Brabant, heeft hiervoor, in overleg met haar leden, met Z-Netwerken een raamovereenkomst afgesloten. Dit biedt alle leden van het Zorgnetwerk de mogelijkheid om op een veilige manier patiënt gerelateerde e-mailberichten te verzenden via ZorgMail Secure e-mail. De LHV Kring Midden-Brabant en Zorggroep RCH Midden-Brabant ondersteunen dit traject van harte.

Uw huidige ZorgMail abonnement bestaat uit twee onderdelen:
1. ZorgMail Edifact: Application-to-Application communicatie
Dit betreft een geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen systemen, zoals Edifact berichten naar het HIS vanuit o.a. de ziekenhuizen, laboratoria en Care2U. Als huisarts heeft u reeds een abonnement voor het ontvangen van deze correspondentie.
2. ZorgMail Secure e-mail: Person-to-Person communicatie
Hierbij gaat het om communicatie tussen personen: dit zijn ongestructureerde e-mailberichten. Binnen uw huidige abonnement  kunt u hier ook gratis gebruik van maken. Dit is inmiddels door ongeveer de helft van de huisartsen al geactiveerd. 

Indien u de mogelijkheid van Secure e-mail nog niet heeft geactiveerd, verzoeken wij dit alsnog te doen. In de bijlage is aangegeven hoe u dit eenvoudig in twee stappen kunt doen.

Naast uw account als huisarts is het ook mogelijk een extra ZorgMail Secure e-mailadres aan te vragen voor uw praktijkondersteuner, zodat deze ook veilig kan mailen. Één extra mailadres valt binnen uw (gratis) ZorgMail Secure e-mail-abonnement.

Hoe meer zorginstellingen en zorgverleners meedoen, hoe groter het beveiligde domein en hoe veiliger het gebruik van e-mail wordt. Het ElisabethTweeSteden, de Wever, Libra, Maas-duinen, Schakelring, Maria-Oord, het Laar en wij als Zorgroep hebben de beveiligde mail al geïmplementeerd of zijn hier mee bezig. We verwachten dat GGZ Breburg, Instituut Verbeeten, GGD Hart voor Brabant ook op korte termijn volgen. Ook zorgverleners in Midden-Brabant die géén ZMBR-lid zijn worden benaderd, om zodoende het bereik zo groot mogelijk te maken. Apothekers maken al gebruik van een ander systeem om beveiligd te mailen (E-Zorg). Vanuit de ZorgMail Secure e-mail is het mogelijk om beveiligd te mailen met E-Zorg gebruikers.

BijlageGrootte
Bestand bijlage-securemail.docx14.32 KB