Reminder: Uw deelname aan het Arbeidsmarktonderzoek huisartsenzorg Midden-Brabant van groot belang

 
Huisartsen moeten kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel om in te kunnen spelen op de gevolgen van de diverse ontwikkelingen, zodat de toenemende en veranderende zorgvraag in de huisartsenpraktijk kan worden opgevangen met het juiste personeel. Individueel is het voor u als huisarts nauwelijks mogelijk hierop invloed uit te oefenen. Een gezamenlijke regionale aanpak is daarom noodzakelijk. Dat doen we vanuit RCH, Kring en Huisartsenpost gezamenlijk met Transvorm. Om inzicht te krijgen welke regionale acties nodig is, is het van belang inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige regionale situatie op de arbeidsmarkt voor de huisartsenzorg. Dat inzicht is er tot op dit moment inzicht onvoldoende. Maar daar komt verandering in.

Vanaf 28 mei as. vindt een enquête arbeidsmarktonderzoek van NIVEL plaats, gericht voor de volgende doelgroepen Doktersassistenten (inclusief triagisten), POH-S, POH-GG, Huisartsen, Praktijkmanagers, Physician assistants, Verpleegkundig specialisten.

 

De jaarlijkse praktijkregistratie van NIVEL is in dit geval de basis. Diverse partijen, zoals SSFH, Robuust, Transvorm en Prismant zijn bij dit onderzoek betrokken. Wij zijn erg verheugd dat het gelukt is om deze partijen samen te laten optrekken zodat u als huisarts slechts eenmalig worden bevraagd.

 

De kring, huisartsenpost en RCH trekken samen op in dit thema en we willen u verzoeken deel te nemen aan dit onderzoek. Het is van groot belang om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktknelpunten die op onze regio afkomen. Deze inzichten vormen de basis om samen met de scholen aan de slag te gaan om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.

 

Wij hopen dat u het nut en noodzaak ziet om deze enquête in te vullen. De regio is immers gebaat bij een hoge respons. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw inzet.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Cromwijk 013-5948124 of annemarie.cromwijk@rchmbr.nl.