Stichting ES: gratis emotionele ondersteuning aan mensen die het even niet meer weten, of het even niet meer alleen kunnen

Ingezonden stuk
 
Stichting ES is een non-profit organisatie die, met behulp van daarvoor opgeleide supportgevers, gratis emotionele ondersteuning biedt aan mensen het even niet meer weten, of het even niet meer alleen kunnen.

Met de feestdagen en het einde van het jaar in zicht, wil ik met deze e-mail Stichting ES weer eens onder de aandacht brengen.

Stichting ES is een non-profit organisatie die, met behulp van daarvoor opgeleide supportgevers, gratis emotionele ondersteuning biedt aan mensen het even niet meer weten, of het even niet meer alleen kunnen. Te denken valt aan mensen met emotionele problemen zoals wij die ook vaak zien op ons spreekuur, bijvoorbeeld door werkeloosheid, stress door een echtscheiding of een ziek familielid. Bij Stichting ES kan iedereen die een computer, tablet of smartphone met internetverbinding heeft, 7 dagen per week en 15 uur per dag anoniem inloggen voor een chatgesprek, waarin iemand even zijn hart kan luchten bij iemand die echt luistert.

Met deze mail wil ik u vragen om hulp bij het bekend maken van Stichting ES onder uw patiënten. U kunt dit doen door de bijgevoegde poster op uw wachtkamerscherm te plaatsen. Een volledig aftrekbare donatie zou natuurlijk helemaal mooi zijn, aangezien Stichting ES voor zijn inkomsten afhankelijk is van giften. U kunt een geldbedrag overmaken door onze website te bezoeken www.stichtinges.nl en vervolgens op de knop “doneren” te klikken.

Namens Stichting ES alvast hartelijk dank!

Met collegiale groet,

Rob van Valderen – Antonissen, huisarts
Secretaris bestuur Stichting ES

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram stichting_es_poster.jpg2.72 MB