Tolkendienst

 
Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om de kosten voor de tolkentelefoon te declareren bij het Achterstandsfonds Zuidwest Nederland. Echter maken de huisartsen hier nog niet veel gebruik van. Middels dit bericht willen wij u nogmaals wijzen op de logistiek m.b.t. de tolkentelefoon.

U vraagt een dienst aan bij TVcN via telefoonnummer 088-2555222. U kunt alleen een ad hoc telefonische tolkdienst aanvragen.

U geeft dan aan dat u een dienst wilt aanvragen onder relatiecode "FAWZN".
De medewerker van TVcN zal u dan om de volgende gegevens vragen:

- voorletters + achternaam van de betreffende huisarts
- postcode + huisnummer van de praktijk

Via deze regeling vergoedt het Achterstandsfonds telefonische ad hoc-tolkdiensten. Hierbij heeft u binnen 2 minuten een tolk aan de lijn. Vooraf gereserveerde tolkdiensten worden niet via deze regeling vergoed.

Via bovenstaande manier ontvangt het Achterstandsfonds automatisch de facturen van TVcN. U hoeft dus niets in te vullen of op te sturen.