Vacature voor leden patiëntvertegenwoordiging voor de landelijke geschilleninstanties huisartsen en openbare apotheken

Ingezonden stuk
 
 
Patiëntenfederatie Nederland zoekt per 1 januari 2017: acht leden patiëntvertegenwoordiging

Taken

  • leveren van een bijdrage aan de naleving van het geschillenreglement;
  • vanuit patiëntenperspectief deelnemen aan het onderzoek naar de gegrondheid van een geschil;
  • bewaken dat de uitspraak van de geschillencommissie op een voor de klager begrijpelijke wijze wordt verwoord.

Profiel leden patiëntvertegenwoordiging

  • affiniteit met en kennis van de gezondheidszorg;
  • een open houding;
  • kritisch;
  • het kunnen geven van een weloverwogen oordeel;
  • beschikken over betogende en analytische vaardigheden;
  • in staat zich onbevooroordeeld op te stellen;
  • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

Zittingstermijn/vacatievergoeding

De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Herbenoeming van deze termijn is tweemaal mogelijk. De vacatievergoeding bedraagt per vergadering 400,- , inclusief voorbereiding.  De vacatievergoeding voor hoorzittingen bedraagt per uur €100,- , inclusief voorbereiding. Reiskosten en reistijd worden integraal vergoed (€0,45 p/km).

Geïnteresseerd?

Nadere informatie kan worden verkregen bij:
Mevrouw mr. J. Prinsen den Ridder, directeur SKGE, j.prinsen@skge.nl of via telefoonnummer 088 - 0229100.

Procedure

Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 27 januari 2017. De gesprekken zullen kort hierna plaatsvinden. U kunt uw sollicitatie, inclusief cv, sturen naar t.lekkerkerk@patientenfederatie.nl.