Veranderingen binnen het Centrum voor Psychose en de FACT-teams van GGz Breburg

Ingezonden stuk
 
De veranderingen beginnen nu goed vorm te krijgen. De cliënten en medewerkers zijn op de hoogte en de volgende logische stap is om u als ketenpartner bij te praten.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd? 

Het is voor u, als partner in de zorg, geen nieuws dat het zorgveld volop in beweging en aan verandering onderhevig is. Een groot deel van die veranderingen heeft zijn effect op het Centrum voor Psychose; het onderscheid in Basis en Specialistische GGZ, de opkomst van de POH-er en andere zorgaanbieders binnen de regio, de Participatiewet, de noodzaak om samen te werken met diverse ketenpartners, de toenemende nadruk op de eigen regie van cliënten en de rol die eHealth, Resource Group en Intersectorale zorgpaden daarin kunnen spelen. Het Centrum voor Psychose wil inspelen en anticiperen op al deze veranderingen. 

Om dit goed te kunnen doen, is een verandering doorgevoerd waardoor kwaliteit en kwantiteit binnen het Centrum voor Psychose in overeenstemming worden gebracht met bovenstaande ontwikkelingen. Hierdoor zullen onze teams in staat blijven hun (specialistische) meerwaarde in samenwerking met diverse ketenpartners waar te maken. Dit heeft geleid tot een reductie van het aantal FACT-teams; zowel in de Tilburgse als in de Bredase regio is er 1 FACT-team minder, zodat er in totaal 8 FACT-teams overblijven. Ook de functie-mix binnen de FACT-teams is tegen het licht gehouden. Het aantal fte's ervaringsdeskundige en trajectbegeleiding is opgehoogd en er is een evenwicht in specialistische behandel- en begeleidingscapaciteit gecreëerd. Dit betekent ook dat we afscheid hebben genomen van een aantal (voor u mogelijk bekende) medewerkers. Deze medewerkers hebben gezorgd voor een overdracht naar de collega's die in de nieuwe teams aan de slag zullen gaan.  

 

De beide VIP-teams blijven bestaan en zijn onveranderd gebleven.  

 

Wat betekent dit concreet? 

Er zijn vanaf 1 maart 2016 acht FACT-teams. Onderstaand treft u daarover de basisinformatie aan. De komende maanden zullen  de medewerkers van de diverse FACT-teams (opnieuw) kennis komen maken met u en uw organisatie.  

N.B. Huisartsen zullen persoonlijk via een brief op de hoogte worden gesteld indien bij hun cliënt een wisseling zal plaatsvinden. 

 

Tilburgse regio: 

FACT Waalwijk, Kasteellaan 6, Waalwijk. Tel.nr.: 088-0168027 

FACT Dongen, Heuvelstraat 35, Dongen. Tel.nr.: 06-51319562 

FACT Tilburg West/Noord e.o., Mendelssohnstraat 21, Tilburg. Tel.nr.: 088-0162222 

FACT Tilburg Centrum Oost, De Ruijterstraat 33, Tilburg. Tel.nr.: 06-13260905 

  

Mogelijk roepen deze veranderingen vragen bij u op. In eerste instantie kunt u met uw vragen bij de medewerkers van de respectievelijke FACT-teams terecht. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u zich tot ons wenden. Onze telefoonnummers en e-mailadressen staan onderaan deze brief. 

We gaan ervan uit dat we de samenwerking verder positief vorm kunnen geven in de nabije toekomst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Barbara Breugelmans, manager Behandeling Tilburgse en Bredase regio 

06-30573628, b.breugelmans@ggzbreburg.nl 

 

Karien de Jonge, manager bedrijfsvoering Tilburgse regio 

06-10088367, k.dejonge@ggzbreburg.nl 

 

Riebert Verheugen, manager bedrijfsvoering Bredase regio 

06-12283035, r.verheugen@ggzbreburg.nl