Vergoeding UZI-middelen

 
Om gebruik te kunnen maken van ICT voorzieningen in de zorg is het gebruik van een beveiligd inlogmiddel steeds vaker een vereiste. Voor lokale voorzieningen is een digipass of token vaak voldoende maar voor breder ingezette voorzieningen is de UZI-pas noodzakelijk, bijvoorbeeld voor het aansluiten en gebruiken van het Landelijk Schakel Punt. Om UZI-middelen te kunnen aanvragen sluit u eerst een abonnement bij het UZI-register af.

Vergoedingencheck

Via de koepelorganisatie LHV heeft u al relevante informatie ontvangen over vergoedingen rondom de UZI-middelen. Indien u na 1 juli 2013 een UZI-pas heeft aangevraagd, worden er door het CIBG (uitvoerder van de UZI-registratie en uitgifte van UZI-middelen) kosten in rekening gebracht. Als u bent aangesloten, of gaat aansluiten op het LSP krijgt u hiervan in principe geen rekening omdat VZVZ deze kosten voor haar rekening neemt. Er is echter wel een maximum aan de vergoeding dus check op voorhand de vergoedingencheck via:https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Vergoedingen/UZI-vergoedingencheck

Vertraging uitgifte proces

Door de enorme aanvraag van UZI-middelen voor 1 juli 2013 is er een achterstand ontstaan bij het CIBG ten aanzien van het uitgeven van UZI-middelen. Dit heeft tot veel irritatie bij huisartsen geleid. De VZVZ is met CIBG om tafel gegaan om ervaringen uit te wisselen omtrent het aanvragen en uitgeven van UZI-middelen. De insteek is om het CIBG duidelijk te maken waar de zorgverlener tegenaan loopt als UZI-middelen vertraagd worden aangeleverd. Het doel is om het CIBG te laten inzien dat de aanvraag- en uitgifte processen verbeterd moeten worden.

Nieuwe Uzi-pas? Check dan ook of de nieuw benodigde software wordt vergoed!

Het CIBG, het uitvoeringsorgaan dat verantwoordelijk is voor het UZI-register, heeft een nieuwe leverancier gekozen voor de productie van UZI-passen. Vanaf 15 oktober 2013 worden deze nieuwe passen verspreid. Voor deze passen is nieuwe software (Safesign) beschikbaar en zijn er nieuwe paslezers.
De oude UZI-passen blijven gewoon werken in de oude software en werken ook in combinatie met de nieuwe software. De nieuwe UZI-passen werken echter alleen maar in combinatie met de nieuwe software, die u kunt aanschaffen via het UZI-register.
Aan de aanschaf van de software zijn kosten verbonden, €66,- voor een licentie en 3 jaar ondersteuning van de helpdesk. VZVZ is over de vergoeding van de software in overleg met het ministerie van VWS, maar er is nog geen beslissing genomen. De LHV heeft bij de convenantspartijen van het LSP aangegeven dat de onduidelijkheid over vergoedingen een groot obstakel vormt voor huisartsen en dat helderheid hierin geboden is.

Waar u nu op moet letten: heeft u uw Uzi-middelen voor 1 juli 2013 aangeschaft, dan wordt ook de software om deze te gebruiken gratis verstrekt. Het CIBG heeft een brief gestuurd aan alle aanvragers die hiervoor in aanmerking komen. Heeft u een nieuwe UZI-pas ontvangen, maar geen brief met aanvraagformulier? Dan heeft het CIBG uw pasaanvraag na 1 juli 2013 ontvangen en komt u niet in aanmerking voor een gratis licentie. Vraag dan eerst uw softwareleverancier naar de mogelijkheden, zij bieden in veel gevallen ook een oplossing. Kijk voor alle informatie over de nieuwe software op:
https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Nieuws/Nieuwsoverzicht?mod[4712][n...

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VZVZ servicedesk, nummer 070-317 34 56 of u kunt een e-mail sturen aan support@vzvz.nl.