Wat je moet weten bij medische hulp aan vluchtelingen

 
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen moeten met spoed worden gehuisvest. Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV) zoekt ook een huisarts voor hen en regelt alle zaken daaromtrent (inschrijven, medisch dossier opvragen, aanmelden bij een zorgverzekeraar). De inschrijving bij CZ kan pas op de dag van de verhuizing wat inhoud dat de vluchteling tot die tijd verzekerd is via het COA. Op de dag van verhuizing ontvangt de vluchteling een bewijs van einde opvang door het COA.

De verwerking van de aanmelding bij CZ duurt enkele weken waardoor de patiënt nog geen klantnummer heeft. Het is soms lastig voor deze patiënt om hulp te krijgen in de tussentijd ondanks soms ernstige medische klachten. Verder kunnen deze patiënten vaak geen Nederlands. Dat hoeft geen belemmering te zijn want de kosten van de tolkentelefoon worden vergoed door het Achterstandsfonds Zuidwest Nederland. Voor meer informatie hiervoor kun je terecht op de website van de kring Midden Brabant.

Het SNV snapt de achterliggende redenen van huisartsen om deze patienten af te houden. Toch vragen zij je begrip voor de situatie. Ondanks het feit dat er wat tijd gaat zitten in het verwerken van de gegevens door CZ worden de declaraties uiteindelijk altijd betaald. Verder neemt het LHV bureau Zuidwest Nederland dit probleem ook op met CZ om zaken in de toekomst sneller en soepeler te laten verlopen.