Wet verplichte ggz

Ingezonden bericht
 
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt dan de Bopz en regelt alles rondom patiënten die te maken krijgen met een verplichte opname en verplichte zorg. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden. Als arts krijgt u ook te maken met de nieuwe wet.

Link naar meer informatie.