Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
23 sep 2019
1 VIP-team voor hele zorgregio GGz Breburg
Het afgelopen half jaar is GGz Breburg op zoek gegaan naar een meer efficiënte inzet van het aanbod van VIP (Vroege Interventie bij een eerste Psychose). Het resultaat is dat beide VIP-teams hun... Lees meer
07 jan 2014
23 januari: afscheid Mr. drs. Tjhoen Oei, psychiater, Centrum Jeugd, GGz Breburg
Mr. drs. Tjhoen Oei, psychiater, zal, na 44,5 jaar met veel genoegen werkzaam te zijn geweest in de neurologie-epileptologie en psychiatrie, met ingang van 16 januari 2014 zijn werkzaamheden... Lees meer
25 aug 2015
24 september bijeenkomst Bureau Jeugdzorg
De thema's zijn gezinsgerichte aanpak en familienetwerkberaad.
05 jan 2017
6de PaTz symposium
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?
18 mei 2015
Aanbod deskundigheidsbevordering op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis Brabant Noordoost heeft van de 18 gemeenten1 in het werkgebied de opdracht gekregen om een deskundigheidsbevorderingsprogramma aan te bieden aan de partners in het sociale domein.
15 jan 2013
Aandachtspunten wijzingen Wet op de Lijkbezorging
Recent zijn er een aantal wijzigingen in de Wet op Lijkbezorging doorgevoerd en operationeel geworden.
12 mei 2014
04 apr 2019
Aanpassing IAT protocol
Het ‘Regionale protocol acute beroertezorg ROAZ regio Brabant - Samenwerkende ziekenhuizen en Regionale Ambulance Voorziening versie 2.0’ is 29 november vastgesteld in het Regionaal Overleg Acute... Lees meer
07 jul 2016
Aanpassing protocol ambulancezorg
Er zijn soms wat verdrietige gevolgen van spoedverwijzingen van erg oude of terminaal zieke mensen als zij voor de beste zorg op de verkeerde SEH belanden t.g.v. een ambulanceprotocol. Soms past... Lees meer
19 feb 2015
Actueel medicatieoverzicht bij doorverwijzing naar GGz Breburg
GGz Breburg vraagt haar patiënten voortaan om een actueel medicatieoverzicht mee te nemen naar het intakegesprek en elke vervolgafspraak.
  • Vorige