Dossiers

 

Achterstandsfonds

Het Achterstandsfonds ZWN ondersteunt huisartsen in achterstandsgebieden.

Zorgconsulenten Brabant

Dit project wordt vanuit het achterstandsfonds vergoed.
Harop (Huisartsen RampenOpvangPlan)

Harop (Huisartsen RampenOpvangPlan)

In een acute situatie kunt u contact opnemen met het huisartsencrisisteam: 013 - 462 56 64 (kantooruren) of 0900 - 332 22 22 (ANW) of via crisisteam@chpmbr.nl.
SCEN

SCEN

SCEN biedt artsen gelegenheid informatie en advies in te winnen bij een ervaren en speciaal opgeleide collega, of de SCEN-arts te vragen als onafhankelijk consulent bij een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding.
Jeugdzorg

Jeugdzorg

Er is in de regio door de GGD, de RCH en de kring een Handreiking samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg.
Modelovereenkomst voorbehouden handelingen

Modelovereenkomst voorbehouden handelingen

De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten. Meer informatie over deze voorwaarden kunt u vinden in dit dossier.
Optin en LSP

Optin en LSP

Tijdens de ICT-informatiebijeenkomst zijn de gestelde vragen met de antwoorden op schrift gezet. Deze antwoorden kunt u vinden in dit dossier.
POH GGZ

POH GGZ

De huisarts verzorgt de drempelloze toegang tot de eerstelijns gezondheidszorg, voor zowel lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten. Uit recent onderzoek is gebleken dat patiënten een goede GGZ-hulpverlening bij de huisarts zeer op prijs stellen en als drempelverlagend ervaren.
Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Hier vindt u het dossier over palliatieve zorg in Midden-Brabant.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Hier vindt u een overzicht van locatiedirecteuren en artsen die verantwoordelijk zijn voor de ouderenzorg.