Achterstandsfonds

 
 
Achterstandsfonds
Het Achterstandsfonds ZWN ondersteunt huisartsen in achterstandsgebieden.

De stichting fonds Achterstandsgelden, 'het Achterstandsfonds ZWN', financiert activiteiten die bijdragen aan vermindering van de problematiek die gerelateerd is aan het werken met een achterstandspopulatie. Het fonds wordt gevuld wordt door afdrachten van zorgverzekeraars.

Aanvragen bij het fonds kunnen worden ingediend volgens een vast format. Het bestuur toetst de aanvragen aan vastgestelde criteria.
Huisartsen of samenwerkingsverbanden dienen hun aanvraag schriftelijk in te dienen bij r.kramer@lhv.nl. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Voorwaarden/criteria

 1. Is de aanvraag ingediend door of namens een huisarts of samenwerkingsverband met patiënten in een erkend achterstandsgebied of met een patiëntenpopulatie waarvan het bestuur de achterstandsproblematiek erkent?
 2. Betreft de projectaanvraag achterstandsgerelateerde problematiek?
 3. Is het project duidelijk omschreven en evalueerbaar? 
 4. Is het project van tijdelijke aard?
 5. Klopt de prijs/kwaliteit verhouding? (minimaal 2 offertes waar van toepassing)

De aanvraag hoeft niet aan alle criteria te voldoen. Het bestuur beoordeelt elke aanvraag op zich en maakt daarbij telkens de afweging of de besteding van de achterstandsgelden te rechtvaardigen is. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat problematiek die gerelateerd is aan een achterstandspopulatie, middels de projectaanvraag wordt verholpen of verminderd.

Voorbeelden van activiteiten die tot nu toe door het fonds zijn gefinancierd zijn:

Het bestuur van de stichting fonds Achterstandsgelden bestaat uit de volgende leden:

Kring Noord Brabant Noordoost Rob van Gestel, voorzitter
Kring Zeeland Peter de Doelder
Kring West Brabant Ronald Roothans
Kring Midden Brabant  Rob van Valderen
Kring Zuid Holland Zuid  Rianne Scheepbouwer
CZ Nathalie van Schoonhoven
VGZ Jelle Vrijssen

Postcodes

Iedere vier jaar voert het NIVEL een herijkingsonderzoek uit van de achterstandsgebieden. Op basis van deze herijking kan een wijziging plaatsvinden in de postcodes die aangewezen zijn als achterstandswijk. De achterstandsgebieden worden geïdentificeerd aan de hand van CBS-gegevens op wijk-buurtniveau (postcodes). Deze CBS-gegevens zijn:

 • het aantal inwoners;
 • de omgevingsadressendichtheid;
 • het percentage niet-westerse allochtonen;
 • de inkomensgegevens, dat wil zeggen het gemiddelde inkomen van inkomensontvangers en het percentage niet-actieven (gecorrigeerd voor studenten) per buurt.

In 2012 heeft weer een herijking plaats gevonden en vanaf 01.01.2013 gaat het om onderstaande postcodes:

 • 5011G, 5011J, 5011M, 5011N, 5011P en 5011R
 • 5044A, 5044B, 5044C, 5044D, 5044E, 5044G, 5044H, 5044J, 5044K en 5044T
 • 5049B, 5049C, 5049E, 5049G, 5049H, 5049J, 5049K, 5049L en 5049N