Harop (Huisartsen RampenOpvangPlan)

 
 
Harop (Huisartsen RampenOpvangPlan)
In een acute situatie kunt u contact opnemen met het huisartsencrisisteam: 013 - 462 56 64 (kantooruren) of 0900 - 332 22 22 (ANW) of via crisisteam@chpmbr.nl.

Huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden en leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden.

In Midden Brabant is een HuisArtsen Rampen OPvangplan (Harop) opgesteld. Het Harop borgt de continuiteit van de huisartsenzorg bij calamiteiten, zowel bij (flits)rampen al bij een infectieziekteuitbraak. Het Harop is door de CHPMB en kringledenraad goedgekeurd als model voor huisartsenzorg bij calamiteiten. Het Harop wordt jaarlijks ge-update; de sleutelfunctionarissen worden jaarlijks geschoold.

De leden van het crisisteam zijn:
Namens de SHMBr: Lynda Gelderland, Simone Bakker, Gert Jan Boeke, Marjolein van Genderen
Namens de huisartsenkring: vacature, Renske Kramer

Op dit moment liggen er de volgende documenten:

Harop deel A infectieziekten - theoretische onderbouwing
Harop deel B infectieziekten - regionale uitwerking
Harop deel C infectieziekten - actieplan met concrete werkafspraken

Harop deel B flitsrampen
Harop deel C flitsrampen
Taakkaart flitsramp

Contactinformatie crisisteam

In alle plannen is er nadrukkelijk aandacht voor de financiële randvoorwaarden.

Indien u op- of aanmerkingen heeft op de voorliggende documenten dan kunt u die doorgeven aan Renske Kramer.