Zorgconsulenten Tilburg

 
 
Zorgconsulenten Tilburg
Vanuit het achterstandsfonds is in september ook in Tilburg gestart met een project (interculturele) zorgconsulenten.

Doel van het project is de huisartsen en POH te ondersteunen in de zorg voor  patiënten met een Turkse, Marokkaanse of niet westerse achtergrond, patiënten met ‘n lage SES en of  lage gezondheidsvaardigheden.

In enkele andere steden in Nederland zijn goede ervaringen met een team  zorgconsulenten en resultaten die genoemd worden zijn;

 • betere compliance t.a.v. adviezen, medicatie
 • betere gegevensuitwisseling, meer achtergronden
 • meer informatie voor goede diagnostiek
 • traject die beter aansluiten
 • minder ondoelmatig huisartsbezoek
 • minder frustratie, meer begrip
 • betere ondersteuning bij aanpassing leefstijl

Waarvoor kunt u terecht bij de zorgconsulenten?

 • Individuele voorlichting over ziekte en behandeling
 • Toelichting op leefregels, medicatie, dieet,  leefstijladviezen
 • Informatie over / begeleiden naar specifieke zorgverlening
 • Ondersteunen t.a.v.  het verhelderen van problemen en klachten 
 • Uitleg over psychosomatische achtergronden van klacht / problemen
 • Samen met de zorgconsulent een driegesprek met de patiënt en evt. familiezorgers  aanvragen
 • Verwijzing naar de cursus omgaan met diabetes in de eigen taal
 • Vragen naar bestaande tweetalige informatie over ziektebeelden  

Er wordt gewerkt aan de website: www.zchtilburg.nl. Hierop vind u o.a. informatie over de cursussen, een digitaal verwijsformulier en nieuws.

Het team bestaat uit;

Ine Bertens, coördinator / wijkverpleegkundige      06 19 63 15 81
Werkt op maandag, woensdag en donderdag  ine@zchtilburg.nl

Döndü Turgut, turkse zorgconsulent  / POH           06 16 10 90 46
Werkt op maandag en in overleg                   dondu@zchtilburg.nl

Esma Hakki, marokkaanse zorgconsulent              06 19 80 85 22
Werkt op maandag en in overleg                   esma@zchtilburg.nl