Dossiers

 
Modelovereenkomst voorbehouden handelingen

Modelovereenkomst voorbehouden handelingen

De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten. Meer informatie over deze voorwaarden kunt u vinden in dit dossier.