Bestuur & Commissies

 

 Bestuursleden

 

Portefeuilles bestuursleden

Guust Wijffels LHV ledenraad, financiën
Kwaliteit, wagro, jeugdzorg, transities, stuurgroep huiselijk geweld
Ziekenhuizen, harop, kwaliteit, apothekers

Portefeuillehouders

Deelnemersraad Stichting Pensioenfonds Huisartsen D. Schraven
  M. Broekman
   
Stuurgroep geriatrisch netwerk R. Kramer (LHV bureau)
   
Palliatief adviesteam M. Broes
   
Platform Transmurale zorg R. Kramer (LHV bureau)
   
Overleg verloskundigen, kraamzorg Thebe en stafarts JGZ J. Geelen
   
Bestuur St. Klachtenregeling Huisartsen Zuid Nederland R. Morshuis