Lidmaatschap

 
De Huisartsenkring Midden Brabant kent vanaf 2016 een contributiesystematiek gebaseerd op het inkomen. Voor het jaar 2020 gelden onderstaande tarieven.
Tarief 2020
Huisarts 0: € 0 - 50.000 € 140
Huisarts 1: € 50.001 - 75.000 € 190
Huisarts 2: € 75.001 - 105.000 € 250
Huisarts 3: € 105.001 - 135.000 € 275

Huisarts 4: € 135.001 +  

€ 300

De contributie wordt jaarlijks in de kringledenraad vastgesteld.

De heffing van de contributie vindt plaats door de ledenadministratie van de LHV te Utrecht. Eén maal per jaar ontvangt u een mail met daarin het contributiebedrag.

Het lidmaatschap van de kring is gekoppeld aan het lidmaatschap van de LHV. Dit betekent dat als iemand lid wordt van de LHV, hij/zij ook meteen lid wordt van een kring.

Uw voordelen als lid

Het lidmaatschap van de LHV brengt diverse voordelen met zich mee voor u als huisarts. Zie hier alle voordelen op een rij.
Het lidmaatschap van de kring brengt u ook nog andere voordelen. De kring is aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en voor individuele vragen. De kring werkt mee aan regionale projecten en ondersteunt daarmee vernieuwing en bewaakt tevens de regionale positie van de huisarts in deze nieuwe ontwikkelingen (die zonder ons ook doorgaan). Zie hier de kringdossiers.