S3 regioprestatie

 

In uw individuele overeenkomst 2016 met VGZ is de zogenaamde S3 regionale prestatie opgenomen (zie bijlage 3). CZ kent deze prestatie in principe niet. Maar na goed overleg heeft CZ besloten hierin mee te gaan. CZ financiert deze prestatie vanuit haar module regio specifieke projecten.

In de ledenraad van de RCH en Kring is in overleg met u besloten om een ‘menukaart’ samen te stellen, waarop deelprestaties zijn opgenomen die
a) kwaliteitsverhogend werken, 
b) relatief makkelijk te realiseren zijn,
c) een minimale verantwoording vragen. 

De menukaart is inmiddels definitief. Het is nu aan u om aan te geven of u gebruik wil maken van deze financiering en welke deelprestaties uit de menukaart u kiest. Hieronder geven wij een nadere toelichting op de financiering, de keuzemogelijkheden, de wijze van contractering, declaratie en verantwoording.

Mocht u na het lezen van deze toelichting toch nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Patricia Brands te bereiken op 0162-408200.


Toelichting regionale S3-financiering

De financiering

 •  In bijlage 2 is de menukaart opgenomen met een toelichting per deelprestatie. 
 •  VGZ financiert alle prestaties voor een periode van 2 jaar, met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2016.
 •  CZ financiert niet alle deelprestaties (sommigen, bijvoorbeeld accreditatie zitten al in het individuele contract) en kent een ander startpunt voor de financiering en looptijd dan VGZ.
 •  CZ financiert met een looptijd van 3/4 jaar; van april 2016 tot en met december 2016. De maximale financiering bedraagt € 2 per verzekerde per jaar. U krijgt alleen die deelprestaties vergoed die u gaat uitvoeren. Mocht dit bijvoorbeeld alleen FTO zijn, dan ontvangt u € 0,35 per patiënt per jaar.
 •  De maximale financiering bedraagt € 2 per verzekerde per jaar. U krijgt alleen die deelprestaties vergoed die u gaat uitvoeren. Mocht dit bijvoorbeeld alleen FTO zijn, dan ontvangt u € 0,35 per patiënt per jaar.
 •  Het kan dat het totaal van de door u ingevulde deelprestaties meer dan € 2 bedraagt. Ook dan bedraagt de maximale vergoeding  € 2 per verzekerde per jaar.
 •  U kiest per deelprestatie; de totale vergoeding door VGZ resp. CZ kan daarmee verschillen.

  Uw keuze
 •  Via deze link kunt u uw keuze kenbaar maken.
 •  Wij bieden aan VGZ en CZ  een Excelbestand aan, waarin per huisarts is aangegeven welke deelprestaties uitgevoerd gaan worden en welk bedrag daarbij gedeclareerd mag worden. 

  De contractering
 •  De S3 regio prestatie wordt als addendum aan uw individuele contract toegevoegd. VGZ en CZ bieden dit via VECOZO aan.
 •  In principe volgen de verre zorgverzekeraars.
 •  Het volgbeleid van u als individuele huisarts is leidend.
 •  Als u via VECOZO akkoord geeft op het addendum, dan wordt het volgbeleid automatisch geregeld door VGZ en CZ.

   De declaratie
 •  Uitbetaling door VGZ en CZ vindt in 2016 plaats per 1 juli en 1 oktober, dus de helft van het totale bedrag per keer.
 •  Uitbetaling door VGZ vindt in 2017 per kwartaal plaats.
 •  U declareert dit  bedrag per kwartaal bovenop uw inschrijftarief.
 •  De bedragen die uitgekeerd worden kunnen dus per zorgverzekeraar, per verzekerde verschillend zijn.

   Verantwoording
 •  Omdat de huisarts een contract tekent waarin staat dat hij/zij de deelprestaties gaat uitvoeren, gaan VGZ en CZ ervan uit dat de huisarts dit ook daadwerkelijk doet. Om te checken wat de financiering voor de deelprestaties daadwerkelijk heeft opgeleverd, willen beide zorgverzekeraars dit na afloop van het jaar inventariseren. De zorgverzekeraars nemen hiertoe initiatief. Hierbij wordt gevraagd of de deelprestaties daadwerkelijk zijn uitgevoerd en wat de effecten daarvan zijn (bijvoorbeeld: loopt het FTO beter, zijn er meer praktijken geaccrediteerd enz.). Een format hiervoor is door de zorgverzekeraars voorgesteld maar daar over moet nog overleg plaatsvinden met de LHV en de RCH. 

 

 

 

 


BijlageGrootte
PDF-pictogram Bijlage 2 menukaart153.43 KB
Bestand Bijlage 3432.21 KB
Bestand Handreiking wijkgericht samenwerken14.34 KB